Členské příspěvky

Výši a splatnost členských příspěvků na sezónu 2023/ 2024 schválil Výkonný výbor BK Medvědi Tábor z. s., dne 21.5.2023 . Součástí platby klubových členských příspěvků je i platba členských příspěvků CZ Basketball ve výši 200 – 400,- Kč, kterou klub hradí za každého člena klubu.

Ptáte se jak zaplatit?

Preferujeme provedení bezhotovostní platby pomocí QR kódu a variabilního symbolu na faktuře, která vám bude vygenerována a zaslána na váš email z klubové platformy EOS. Případně můžete platbu provést v aplikaci EOS pro kluby a komunity.

číslo klubového účtu: 4040993359/0800

Variabilní symbol: Generuje EOS!!!

Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení člena, za kterého jsou členské příspěvky hrazeny.

Výběr příspěvků probíhá v termínu 1.10. – 31. 10. 2023

Jiná platba než na účet není akceptována!!!

Výše členských příspěvků:

Aktivní členovéAktivními členy jsou hráčky a hráči hrající soutěž organizovanou CZ Basketball pod hlavičkou klubu nebo jsou členy klubu a hostují v jiném klubu.
Snížené členské příspěvkySnížená výše členských příspěvků se týká všech sourozenců, kteří jsou aktivními členy klubu. Do počtu sourozenců nelze zahrnovat dospělé a neaktivní členy, kteří mají vlastní příjem.
Neaktivními členy jsou členové klubu neprovozující jakoukoliv sportovní činnost organizovanou klubem, kteří mají zaplacený stanovený členský příspěvek.

Členský příspěvekSnížený členský příspěvek
Kategorie U14 a starší4.000 Kč3.000 Kč
Klubové přípravky U12-U133.000 Kč2.000 Kč
Klubové přípravky U112.500 Kč1.500 Kč
Basketbalová přípravka2.000 Kč1.000 Kč
Basketbalová Školička1.500 Kč500 Kč
Neaktivní člen klubu100 Kč

Prosíme Vás zejména o včasnou úhradu a dodržení výše uvedených pravidel pro platbu, aby mohla být každá platba správně identifikována.
Pokud si nebudete jisti, jaká výše členských příspěvků se na Vás vztahuje, zašlete dotaz na korinekzd53@gmail.com