Poslední únorový den, jsme měli tu možnost přivítat další projekt z líhně ČBF. Tentokrát jsme přivítali členy Car Teamu, kteří nejen nám, ale i spousta přihlížejícím z řad tělocvikářů, trenérů a rodičů předvedli jeden z mnoha zajímavých tréninků. Složených ze spousta her, cvičení a hlavně zábavy. Při kterém si na 30 dětí zlepšovalo své dovednosti.