Dobrý den sportovní přátelé. Přinášíme vám velice zajímavé čtení od jedné z person českého sportu.

DOPIS TRENÉRŮM A RODIČŮM dítěte ve věku 9 – 12 let